Clip xổ gà Hưng Cần Thơ 28-8-2020


Anh em đang xem clip xổ gà của trại gà Hưng Cần Thơ
– Hưng Cần Thơ 090.161.6789
Đều sil 3kg
Xanh Chập 2kg770 win1x
Úa lá 2kg780 hàng loại 1
Que 2kg860 hàng loại nhất
Que lai 2kg720 13t
Xánh lá win2x hàng Vip
Que lá 2kg870 chưa qua cựa loại nhất
Que win1x 2kg9 hàng Vip
Xám 2kg8 win2x hàng Vip
Xám 2kg9 gà loại nhất của trại
TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]