Cận cạnh gà tre nọc 70 triệu của Mít Trà Cú


Đây là con gà víp nhất trại gà Mít Trà Cú úa tre, 1kg3 60g, hôm nay chính thức cho vô xe duyên cùng con gà mái US chân xanh 8 lạng, gà úa từ lúc mua về đến giờ trại gà vẫn chưa có duyên đá, từng có hẹn với trại gà Mỹ Nhập Khẩu nhưng bị bể kèo

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]